top of page
Omkareshvar ganesha
Panch-Param Eshwar
ADINATH SHIVA
Jivaneshvar Shankar
Satchitanandeshvar Shiva - Copy
Neelkantha Nandeshwara Shiva
Naadeshvar Shiva
Maheshvara Sadashiva - Copy
BLUE SHIVA
SHIVA
SHIVA KAMANDALU
SHIVA PURPLE
Gangeshvar Shiva
HARIHARA - Copy
Nirvikalp Samadhi Kapali Shiva
NrutyaEshvar Ganesha
Sangeteshwar Ganesh
Purusha Prakriti
Shiva Shakti Eshvar
ShivaLingam-Eshwar
ShivaMaya DivyaEshvar
Sangeteshwar Ganesh
ShivaMaya DivyaEshvar
Panch-Param Eshwar
Adiguru ChaitanyaEshvar
Ardhanarishwara - Copy
AUM
Aumkar Nath
Aumkar Dhwani
Aum Namah Shivaya
IMG_4889
Mokshi MahaEshvar
Lord SadaShiva
Siddheshwar Ganesh
Vardeshwar Ganesh
IMG_4931
Omkareshvar ganesha
Shiva Guruji writing
20161018_003546
Shiva Guruji self portrait black & white
Shiva Guruji self portrait
24 X 18 = 3

Article Swiss Yoga magazine, Shiva Spiritualism Exhibition Gallery Keller, Zurich, Switzerland, october 2016

article

"la dépêche", French newspaper, Shiva Spiritualism Exhibition & Shiva Dhyan Yoga workshop in the art gallery Miliano, Evreux, France, Septembre 2016

article

"la dépêche", French newspaper, Shiva Spiritualism Exhibition & Shiva Dhyan Yoga workshop in the art gallery Miliano, Evreux, France, Septembre 2016

bottom of page